SUPERSETS
   
De bedoeling van supersets is dat je twee oefeningen achter elkaar uitvoert zonder te pauzeren.

BORST EN RUG

   
Oefening

Aantal sets

Herhalingen

   
Superset:    
Bench press 1 15 (warming up)
5 10, 8, 8, 6, 4
Lat pulley (wide grip) 5 10, 10, 10, 10, 10
   
Superset:    
Incline press 4 10, 8, 8, 6
Lat pulley (close grip) 4 10, 10, 10, 10
   

SCHOUDERS

 
Oefening

Aantal sets

Herhalingen

   
Superset:    
Barbell shoulder press 1 15 (warming up)
4 10, 8, 8, 6
Side Laterals 4 8, 8, 8, 8
   
Superset:    
Machine press 4 8, 8, 8, 8
Bent over dumbbell laterals 4 8, 8, 8, 8
   
Superset:    
Upright rows 4 10, 10, 10, 10
Cable laterals 4 10, 10, 10, 10
 

BICEPS EN TRICEPS

   
Oefening

Aantal sets

Herhalingen

   
Superset:    
Standing barbell curl 4 15, 10, 6, 4
Lying triceps extensions 4 15, 10, 6, 4
   
Superset:    
Incline dumbbell curls 4 8, 8, 8, 8
Triceps cable pressdowns 4 8, 8, 8, 8
   
Superset:    
Concentration curls 4 8, 8, 8, 8
One arm triceps extensions 4 12, 12, 12, 12
 

BENEN

 
Oefening

Aantal sets

Herhalingen

   
Superset:    
Squats 1 15 (warming up)
4 10, 8, 8, 8
Leg curls 1 15 (warming up)
4 10, 8, 8, 8
   
Superset:    
Standing Leg curls 4

10, 10, 10, 10

Straight Leg Deadlifts 4

10, 10, 10, 10